Nyhetsarkiv

Asset Information Management System til ACCIONA og Nye Veier

09.05.2019

Triona skal sammen med Trimble levere en pilot som skal ivaretar digital informasjon hos ACCIONA og Nye Veier fra planlegging, via prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. Løsningen skal håndtere BIM/GIS-data og “asset management” integrert. Piloten gjennomføres som en del vegprosjektet Ranheim-Værnes som av Nye Veier er tildelt den spanske entreprenøren ACCIONA Construction.

Hovedmålet med piloten er at man skal ta vare på og forvalte dataene gjennom hele livssyklusen til veganlegget, fra planlegging, via prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. For å realisere dette har man valgt å benytte eksisterende produkter kombinert med åpne standarder og integrasjonsplattformer. Dette sikrer at løsningen dekker dagens behov samtidig som den fleksibelt kan utvides til å dekke kommende behov. Dette kan være utvidelser knyttet til inspeksjon, tilstand, dokumentasjon, hendelser og digital tvilling.

NyeVeier-image.png

AIM piloten kombinerer standardproduktene Quadri og TNE slik at BIM-modeller og nettverk med tilknyttede dataobjekter samhandler sømløst. Disse produktene aksesseres gjennom en enhetlig sikker integrasjonsplattform. Som en del av leveransen vil det utvikles en Web portal som lar brukerne betrakte prosjektområdene i egne kartlag og vise de ulike BIM modellene fra konstruksjonsfasen.

Et viktig element med piloten er integrasjonen med den nasjonale vegdatabanken (NVDB) hos Statens Vegvesen, her ligger eksisterende data og nettverk knyttet til veginfrastrukturen lagret. Og, man vil også ta i bruk et nytt standardisert dataformatet OpenTNF og klassifiseringssystemet CoClass.