Nyhetsarkiv

Ny rammeavtale med Trafikverket

20.02.2020

Triona styrker ytterligere sin posisjon som en viktig leverandør til det svenske Trafikverket innen infratrukturinformasjon gjennom en ny rammeavtale, med tittelen "Strategisk kompetanse for digital infrastrukurinformasjon".

Trafikverket har gjennomført en ny konkurranse om rammeavtale på kompetanse om strukturer, standarder og styring av digital infrastrukturinformasjon. Triona er en av de tre leverandører som er tildelt kontrakt. Trionas avtale inkluderer også Trimble og BIMPRO som underleverandører. Rammeavtalen gir Trafikverket mulighet til å avrope konsulenter og prosjekter innen to kompetanseområder.

"Informasjonsstyring innen infrastrukturinformasjon" - inkluderer f.eks. referansebetegnelser, infrastrukturhierarki og klassifiseringsprinsipper, samt krav til informasjonen som er nødvendig for å utvikle og forvalte infrastruktur der f.eks. standarder som CoClass og ISO/CEN 19650 (BIM) benyttes.

“Standardisering og modellering av infrastrukturinformasjon” - gjelder åpne standarder innen f.eks. SIS, buildingSMART International (bSI), Open Geospatial Consortium (OGC), ISO og CEN. Området inkluderer også utvikling av informasjonsmodeller for infrastruktur samt teknologier og metoder innen semantisk web, koblede data og ontologier/OWL.

Avtalen er et viktig skritt i Trionas videre utvikling innen området transportinfrastruktur. Med både spesialistkompetanse og produkter hjelper vi våre kunder med å effektivisere infrastrukturens livssyklushåndtering basert på åpne standarder.

Rammeavtalen er på to år med opsjon om forlengelse på ytterligere to år.