Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Vi tilbyr deg og din virksomhet

Tjenster

  • Konsulenter- spisskompetanse innen systemutvikling og integrasjon samt ledelse og virksomhetsutvikling. Konsulentene har som regel god erfaring med våre prioriterte kundesegmenter og flere har spesialkompetanse innen bl.a. asset management, GIS og mobilitet.
  • Prosjekt- tidsbestemte oppdrag der vi gjennomfører en utredning eller utvikler et IT-system basert på agile prinsipper.
  • Forvaltning- forvaltning av ditt IT-system, der vi tar et helhetsansvar for forvaltningsprosessen på et avtalt servicenivå.
  • Datafangst – vi ekstraherer informasjon fra bla. 360-panoramabilder og laserscanning av infrastruktur, f.eks. gater og veger inkl. gang- og sykkelveger.

Produkter

  • Standardprogramvarer- våre egne såvel som tredjepartsprodukter, bl.a. Vegviseren, Arbeidsvarsling-loggbok, C7, TRACS Flow, TNE og TRE.
  • Skytjenester- tjenester etter prinsippene for f.eks. Software As a Service bla. SINUS, Avstandstjenesten, C-Load og FleetControl.

Drift

  • Applikasjonsdrift - for ulike typer applikasjoner, fra enkle standardapplikasjoner til komplekse og virksomhetskritiske system.
  • Serverdriftav de server som kreves for de IT-systemer og produkter vi leverer til din organisasjon.

Generelt legger vi i våre tilbud stor vekt på kvalitetssikring, standarder og såkalt "best-practice". Vi vet av erfaring at dette leder til økt effektivitet og derfor følger vi initiativ som f.eks. BEAst, Inspire, ISO ITxPT, Papinet, SIS Stanli, Papinet og TISA. I vårt arbeid benytter vi bla. DevOps, XLPM, pm3 og ITIL, noe som forenkler samspillet med din virksomhet og gjør at vi raskere kan nå resultat med høy kvalitet.