Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Uavhengig av oppdrag legger vi stor vekt på å forstå din virksomhet.

Det forenkles gjennom at vi har stor virksomhetskunnskap innen først og fremst transportinfrastruktur, trafikk, transport, skogs-, energi- og bilindustrien. Å være engasjert og kommuniserende er egenskaper vi prioriterer høyt.

Vi tilbyr deg og din virksomhet

Tjenster

  • Konsulenter - spisskompetanse innen systemutvikling og integrasjon samt ledelse og virksomhetsutvikling.
  • Prosjekt - tidsbestemte oppdrag der vi gjennomfører en utredning eller utvikler et IT-system.
  • Forvaltning - forvaltning av ditt IT-system, der vi tar et helhetsansvar for forvaltningsprosessen på et avtalt servicenivå.

Produkter

  • Produkter - våre egne såvel som tredjepartsprodukter, bl.a. Ruteplanleggere, TRACS Flow, Vegviseren, Vegfoto, KLAR, TNE og geografiske data.
  • Nettskytjenester - tjenester etter prinsippene for f.eks. Software As a Service og Attached Services samt driftstjenester bla. Triona Avstandstjeneste, C-Load og FleetControl.

Drift

  • Applikasjonsdrift - for ulike typer applikasjoner, fra enkle standardapplikasjoner til komplekse og virksomhetskritiske system.
  • Serverdrift av de server som kreves for de IT-systemer og produkter vi levererer till din organisasjon.

Vi legger også stor vekt på kvalitetssikring, standarder og såkalte "best-practice". Vi vet av erfaring at dette leder til økt effektivitet og derfor deltar vi i prosjekt innen f.eks. SIS Stanli, Papinet, TISA, ISO TC211 og Inspire. I våre prosjekt og forvaltningsoppdrag benytter vi blant annet XLPM, pm3 og ITIL, noe som forenkler samspillet med din virksomhet og gjør at vi raskere kan nå resultat med høy kvalitet.