Nyhetsarkiv

Triona og Vianova overtar MIPSS fra Mesta

08.09.2014

Triona og Vianova kjøper Mestas produksjonsstyringssystem MIPSS. Partene inngår samtidig et strategisk samarbeid med Mesta. Avtalen omfatter også kommersialisering av MIPSS - både for det norske og utenlandske markedet.

MIPSS er et integrert GPS-basert system for produksjonsstyring og oppfølging av Mestas drift og vedlikehold. Systemet benyttes i dag i ca. 1800 av Mestas kjøretøy i Norge, samt i 400 håndholdte feltenheter.

Mesta er den klart største aktøren innen drift og vedlikehold av veger i Norge