Nyhetsarkiv

SL velger Triona Routing Engine - TRE

15.04.2016

SL sin multimodale reiseplanlegger for Stockholmsområdet bytter nå komponent for ruting av syklende og gående. Fra nå av kommer Triona Routing Engine (TRE) til å bli benyttet.

SL sin reiseplanlegger blir oppgradert av den tyske leverandøren HaCon i samarbeid med Triona. Ved å bruke TRE vil den delen av reiseplanleggingen som gjelder syklende og gående skje med oppdaterte data fra Trafikverkets nasjonale vegdatabase - NVDB.

Triona forsterker dermed ytterligere sin posisjon som framtredende leverandør av rutingtjenester i Norden, der TRE hjelper trafikanter med å velge den beste vegen for sykkel, gange, personbil og tungtrafikk.