Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

18.12.2018

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i november. Neste versjon planlegges å komme i mai  2019.

17.12.2018

Avstandstjenesten er lansert i Finland

Dekningsområdet for avstandstjenesten inkluderer nå også Finland. Dette har blitt til ved at vi har tatt inn data fra DigiRoad i Finland, som omfatter hele det finske vegnettet og dets begrensninger for tungtrafikken, og gjort det tilgjengelig for ruteberegning i avstandstjenesten. Nå kan du sømløst beregne ruter og avstander for dine kjøretøy (med høyde-, vekt- og lengdebegrensninger) for området Norge-Sverige-Finland.

06.12.2018

Vellykket Triona Days

Triona Days i Sverige er igjen gjennomført med deltagere fra mange organisasjoner innen transport og logistikk. Triona Days ble givende og meget vellykket! Det kan vi konkludere med etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

30.11.2018

Anna Mårsell blir Trionas nye CTO

I begynnelsen av april ble det startet en prosess der Triona søkte ny CTO. En moderne, selvdrevet leder som får ansvaret for å utvikle Trionakonsernets arbeidsstøtte og prosesser rundt systemutvikling. Resultatet av prosessen er at Anna Mårsell tar rollen, et resultat vi er meget fornøyd med.

20.11.2018

Triona holder foredrag på Q3 dagen

Q3 dagen arrangeres i Göteborg 15. november. Triona medvirker ved at Mats Bayard holder et foredrag om digitaliseringstrender innenfor logistikk og transport.

15.11.2018

Ny Versjon Av Lasset

Trionas skytjeneste for innkjøp og lastbooking, Lasset, ble oppgradert i oktober med ny versjon. Den viktigste nyheten omhandler utvidet informasjonsdeling mellom bestillere, leverandører, terminaler og til slutt også kunder for containerbookinger.

13.11.2018

Nytt IT-system for RS Trommelservice AS

Triona er valgt som leverandør for utvikling av et nytt IT-system for RS Trommelservice. Formålet med løsningen er å erstatte manuelle prosesser slik at virksomheten skal kunne følge med i den digitale utviklingen.

05.11.2018

Triona samarbeider med RoadCloud - deltar i innovasjonsprosjekt

Trafikverket evaluerer i et flerårig pilotprosjekt mer pålitelige og moderne systemer for måling, leveranse og analyse av friksjonsdata. Økt digitalisering og utnyttelse av moderne teknologi fra et stort antall kilder (kjøretøy) øker påliteligheten og muliggjør kontinuerlig måling av hele vegnettet.

01.11.2018

Triona tar ansvar for Azure drift

I oktober fikk vi to nye medarbeider i Trionakonsernet i forbindelse med at Triona tok over  virksomheten til LiveArena. I forbindelse med dette tar Triona over ansvaret for LiveArenas Azure-baserte driftsvirksomhet.

30.10.2018

Triona etablerer seg i Göteborg

I løpet av oktober har Triona startet virksomhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, midt i en klynge av organisasjoner som arbeider med bilindustri, telematikk og ITS.

24.10.2018

OpenTNF styringsgruppe- og arbeidsmøte

Den 20. november 2018 gjennomføres et styringsgruppe- og arbeidsmøte for å diskutere den fremtidige utviklingen av OpenTNF.

09.10.2018

Triona overtar brusystem fra Safe Control

Som en videreføring av at Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år overtar nå Triona også Safe Control Dokumentasjonssystemer AS och sitt produkt for brukontroll, SINUS.bk. SINUS.bk er et webprogram og passer veldig godt inn sammen med Triona sin øvrige produktportefølge. Produktet baseres på regelverk som er tatt fram i et Nordisk samarbeide så vi ser også gode muligheter for å få nye kunder til produktet både i Sverige og Finland.

03.10.2018

Ny Mobil løsning til Ragn-Sells

Triona har utviklet og forvaltet Ragn-Sells nåværende Mobile OrdreApplikasjon - MOA - siden 2012. Nå har vi fått i oppdrag å løfte MOA til neste generasjon, samtidig som vi utvikler bedre støtte for Ragn-Sells innleide transportselskaper.

10.09.2018

Nye kunder for SINUS

Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år. Safe Control Infra bragte med seg produktfamilien SINUS infra, som passer veldig godt inn sammen med Triona sin egen produktportefølge. Nå øker salget av SINUS-produktene!

03.09.2018

Ny løsning for redigering av vegdata hos SDC

Triona har fått i oppdrag fra SDC å utvikle en ny løsning for redigering av vegdata som bl.a. benyttes i SDCs tjeneste ”Krönt Vägval”.

29.08.2018

Vellykket leveranse til Clas Ohlson

Innenfor rammen av Clas Ohlsons endringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nå satt den nye transportdataplattformen (TDP) i produksjon. TDP er utviklet av Triona.

16.08.2018

Masteroppgave om GeoBlockchain

Hvordan beskytter bedrifter, kommuner og myndigheter folk mot terrorangrep som involverer store kjøretøy? I lys av de senere års terrorangrep er dette noe som blir stadig mer aktuelt å ta hensyn til. Våren 2018 initierte Triona et mastergradsarbeid sammen med Mittuniversitetet i Sverige hvor det er blitt undersøkt hvordan bedrifter, kommuner og myndigheter i dag løser disse problemene.Hvor mye de vet om blockchain og geofence, og om det er behov for å styrke beskyttelsen ved å implementere systemer som kombinerer blockchain og geofence til det vi kaller GeoBlockchain.

03.08.2018

Ny versjon av TNE

Nå lanserer vi TNE versjon 3.3. Den inneholder i hovedsak ny eller forbedret funksjonalitet som gjør det lettere å levere data fra TNE, inkludert en ny modul kalt TNE Replication. Modulen gjør det mulig å lage en oppdatert (replikert) kopi av en TNE-database. Kopien kan være hele, en delmengde, en forenkling eller en foredling av data som ligger i TNE-databasen. Et mulig bruksområde er f. eks. ved presentasjon av et transportnettverk via en webbasert karttjeneste (WMS) eller et datauttak som brukes til å lage  rapporter og statistikk.

25.06.2018

Ny versjon av TRE

En ny hovedversjon av Transport Routing Engine, TRE er klar. Denne versjonen inkluderer funksjonalitet for å benytte høydedata fra eksterne kilder (høydegrid) på vegdata som mangler høyde, ruting på utvidede nettverk, samt muligheten til å beregne over flere datakilder som automatisk syes sammen over grensene. Det gir enn bedre forhold for å finne de beste rutene for tunge og lange Kjøretøy for grenseoverskridende transporter.

21.06.2018

Smarte skilt til pilotprosjektet Borealis

Triona skal sammen med Euroskilt levre smarte skilt til pilotprosjektet Borealis hvor Statens Vegvesen er kunden. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som gjennomføres på den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen.

11.06.2018

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i mai. Neste versjon vil komme i november 2018.

04.06.2018

Arctic asfalt velger TRACS Flow

Som en del av strategien med å digitalisere ordreprosessen har Arctic asfalt nå valgt TRACS Flow som ordrehåndteringssystem. Ved å benytte TRACS Flow skal prosessen og informasjonsflyten mellom kontor og utførende team forenkles og strømlinjeformes.

28.05.2018

Portal forenkler jernbanetransporten

EU ønsker, ut ifra et miljøperspektiv, å stimulere jernbanetrafikken og å gi jernbaneoperatørene mulighet til å gi pålitelig informasjon om sine tjenester. Mangelen på tilgjengelig informasjon om f.eks. terminaler, industrispor, stasjoner osv. kompliserer i dag planleggingsprosessene for jernbanetjenestene.

21.05.2018

Statens Vegvesen oppgraderer til TNE 3

Triona har inngått en avtale med Statens Vegvesen om oppgradering av TNE til versjon 3

13.05.2018

Trasé i drift hos Bane NOR

Ved slutten av 2016 inngikk Triona en avtale med Bane NOR om levering av et system for tilgjengeliggjøring av strekningsinformasjon. Første versjon av systemet er nå godkjent av kunden og systemet er satt i produksjon.

04.05.2018

Alltransport velger Trionas avstandstjeneste

Alltransport benytter nå avstandsinformasjonen fra Trionas avstandstjeneste når oppdrag håndteres i transportsystemet TRACS Flow. Avstandsinformasjonen danner grunnlaget for prissettingen og bidrar i valget av transportveg.

16.04.2018

Nye kunder på TRA – Arbeidsvarsling-Loggbok

Trionas produkt TRA - Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok) - brukes av stadig flere aktører som jobber med trafikkdirigering og arbeidsvarsling. De sist tilkommende kundene er bla. Mesta, BMO Elektro, Securitas, Nokas, Ramudden, Relacom, Veidekke og  BetonmastHæhre.

12.04.2018

TRE i Nederland og Luxembourg

Trionas produkt Transport Routing Engine (TRE) brukes av stadig flere aktører som tilbyr reiseplanlegging. De sist tilkommende kundene er fra Nederland og Luxembourg der TRE levereres sammen med HaCons produkt Hafas.

03.04.2018

Ernsts Express tar i bruk TRACS Flow

Ernsts Express har valgt TRACS Flow for digitalisering av selskapet.

27.03.2018

Milepæl nådd hos Trafikverket

I desember 2017 ble systemleveransen godkjent i Transportstyrelsens prosjekt ANDA, som omfatter implementering av en ny IT-løsning for håndtering av anleggsdata for veg- og jernbanenettverk i Sverige. Godkjenning betyr at en viktig milepæl er oppnådd.

19.02.2018

Norrlands Trä først i Sverige med TimberPro

TimberPro installeres nå på Norrlands Trä som dermed blir den første svenske treindustrien som tar i bruk dette moderne ERP-systemet som er bygd spesielt for treindustrien. 

12.02.2018

Ny release av Transport Routing Engine

I januar slapp vi en ny release av Transport Routing Engine, TRE. Den nye versjonen inkluderer ytelsesforbedringer samt masse ny funksjonalitet.

05.02.2018

Triona kjøper Safe Control Infra AS

Triona kjøper Safe Control Infra AS og de tilhørende produktene SINUS infra og Vegbilder. Dette er produkter som i dag benyttes til registrering og vedlikehold av infrastrukturrelaterte data. Som en del av overtakelsen inngår også en driftsavdeling som er ansvarlig for innsamling og bearbeiding av vegbilder. Oppkjøpet er i tråd med Triona sin strategi om å tilby innovative IT-løsninger tilknyttet logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet.

31.01.2018

OpenTNF seminar

Den 2. mai 2018 innbyr vi til et seminar der vi diskuterer den videre utviklingen av OpenTNF.

30.01.2018

SDC oppgraderer til TNE 3

SDC har signert en avtale med Triona om oppgradering til TNE 3. Oppgradering skjer stegvis i løpet av 2018 og vil føre til kortere ledetider, reduserte kostnader og økt kvalitet i arbeidet med produksjon av datasettene som blant annet ligger til grunn for SDCs tjeneste «Krönt vägval».

29.01.2018

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.