Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Én million endringssett til NVDB

Fredag 1. september passerte SINUS produktene en stor milepæl! Da ble endringssett nr. én million levert inn til norske NVDB (Nasjonal VegDataBank) fra våres brukere. 

11.09.2023

Triona deltar i ISV Success Program

Vi er glade for å kunngjøre at Triona har blitt akseptert som deltaker i Microsofts ISV Success Program. Samarbeidet med Microsoft har alltid vært viktig for Triona og dette er et naturlig neste steg å ta. Vi får nå enda bedre ressurser og støtte fra Microsoft og får forutsetninger for å øke vår kunnskap om Microsofts plattformer og teknologier ytterligere. Når Triona nå har flere viktige produkter og tjenester basert på Azure-teknologi, ser vi på dette samarbeidet som viktig for å styrke oss som leverandør av og partner til Microsoft. 

05.09.2023

Sveaskog effektiviserer vegprosessen

I Sverige er det 21 000 mil med skogsbilveger! Sveaskog er Sveriges nest største vegholder, etter Trafikverket, og forvalter 4300 mil med veg. Vegforvaltning er en stor kostnadspost og i dag er det mye manuell papirhåndtering, fremfor alt mangler den digitale koblingen til utførerne av vegtiltak. 

01.09.2023

Trionas daglige leder går av

I arbeidet med å videreutvikle Triona har Trionas styre og Mats Bayard i fellesskap kommet fram til at det er på tide å veksle over til en ny daglig leder. Styret er meget fornøyd med den posisjonen Triona har oppnådd under Mats sin ledelse i mer enn 20 år.

25.08.2023
Pressrelease

Gis-rammeavtale med Stockholm kommune

Triona har nok en gang fått rammeavtale med Stockholm kommune for konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Samtlige administrasjoner og de fleste av byens virksomheter omfattes av avtalen. 

14.08.2023

Triona moderniserer Metsähallitus skoginformasjonssystem sammen med Arbonaut

Triona og Arbonaut er valgt til å utvikle det nye skoginformasjonssystemet for Metsähallitus Metsätalous Oy. Oppdatert, heldekkende og høykvalitativ skogsressursinformasjon er sentralt i Metsähallitus' virksomhet og beslutningstaking. 

27.06.2023

Nytt feltverktøy hos Sveaskog

I forbindelse med at Sveaskog har oppdatert metodikken for naturverdivurdering har Triona bidratt i utviklingen av et nytt IT-verktøy for å gi støtte i feltarbeidet. 

22.06.2023

Ny versjon av TNE 

Vi har nå sluppet TNE versjon 3.11. TNE Editor har fått utvidet funksjonalitet for arbeid med basisfiler, noe som forenkler og effektiviserer redigering av jernbane- og vegrelaterte data.

21.06.2023

Triona leverer en gis applikasjon til Logset Oy

Triona og Logset Oy har blitt enige om at Triona skal utvikle en GIS-basert applikasjon – Logset Maps – som skal installeres i Logset sine skogsmaskiner. I første omgang utvikles funksjonalitet som skal brukes i lassbæreren som plukker opp og frakter tømmer ut av skogen.

19.06.2023

Beregning av kostnader for drift og vedlikehold av veier

Triona vant i begynnelsen av åreten konkurranse om å forvalte og videreutvikle MOTIV for Statens vegvesen. MOTIV er systemet som benyttes for å beregne kostnader for drift og vedlikehold av veier i Norge.

07.06.2023

Ny versjon av TRACS Flow

Utviklingen av TRACS Flow fortsetter og nå er versjon 3.1 klar. 

02.06.2023

VR fjernstarter bussvarmerne

Triona har sammen med operatøren VR utviklet en løsning for å fjernstarte varmeovnene på deler av bussparken. Nå starter varmeovnene ved behov og i god tid før bussen går i trafikk. Dette minimerer miljøpåvirkningen og sikrer en varm buss for sjåfør og passasjerer. 

11.04.2023

En tjeneste som henger med i svingene

C-Load feiret 10-årsjubileum i 2022 og mye har skjedd på disse årene. Fjoråret var et av de mest begivenhetsrike årene i C-Loads historie. I tillegg til å fortsatte den kontinuerlige videreutviklingen, har vi også tilpasset tjenesten til en omverden hvor det er vanskeligheter med å finne transport og store variasjoner av f.eks. drivstoffpriser.

05.04.2023

TRACS Flow i drift hos SWEROCK

Swerock er en av landets største leverandører av materialer og tjenester til bygge- og anleggsbransjen. I desember 2022 startet idriftsettelsen av TRACS Flow hos Swerock. 

21.03.2023

Ny versjon av Arbeidsvarsling loggbok - TRA

Vårt system for digital loggbok får stadig nye kunder! I januar kom det ny versjon som har gjort systemet enda mer brukervennlig. Forbedringer er gjort både på kontordelen (weben) og appen – både i iOS og Android.

28.02.2023

TRACS Flow 3.0

Triona har nå lansert ny versjon av TRACS Flow, nemlig 3.0. I snart et tiår har vi utviklet TRACS Flow til et system som gir bred støtte i forretningsprosesser for aktører i transport- og entreprenørbransjen.

17.02.2023

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.