Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

22.12.2021

Årets klimarapport

Trionas klimarapport for 2020 er nå klar. Vi rapporterer som før etter GHG-protokollen innenfor scope 1, 2 og 3 og har i år også inkludert en analyse av ulike skyleverandører angående IT-drift i scope 3.

14.12.2021

Webinar for kommunene i Norge

Vi har i løpet av høsten kjørt flere korte seanser på Teams for kommunene i Norge. I Oktober hadde vi et webinar for alle våre brukere om nye funksjoner i SINUS infra. Etter det webinaret kom det frem at flere kommuner trengte et grunnkurs på de alle enkleste funksjonene i SINUS infra.

17.11.2021

Triona kjøper C7 fra Fujitsu

Triona kjøper Fujitsu sin virksomhet som utføres rundt produktet C7. C7 er et markedsledende prosjektstyringsverktøy som benyttes av organisasjoner som jobber med asfalt, anlegg, bygg- og energiprosjekter. Overtagelsen gjennomføres den 2022-01-01.

12.11.2021

Triona 30 år

Idag feirer vi vår 30-årsdag! Reisen hit har vært fantastisk.

22.10.2021

Ny versjon av TNE

I september ble TNE versjon 3.8 utgitt, og vi har nå komplettert vår skytjeneste med redigeringsmodulen TNE Editor. Videre har vi i denne versjonen bl.a. forbedret støtte for å håndtere informasjon om prosjekter, organisasjoner og brukere.

18.10.2021

Ny versjon av Transport Routing Engine

En ny versjon av Transport Routing Engine (TRE) er nå tilgjengelig for våre kunder. Den største forbedringen gjelder håndteringen av start og slutt på ruten for gang- og sykkelruter.

11.10.2021

FleetControl til Region Västmanland (VL)

Sammen med Hogia har Triona vunnet Region Västmanlands (VLs) anskaffelse "Plattform for trafikkinformasjon". Triona er ansvarlig for å levere FleetControl; en løsning som samler inn, publiserer og deler data fra kollektivtransportens kjøretøy. Hovedkomponentene i systemet er en Multiservice IoT Edge Gateway og en Android førerskjerm - begge med programvare fra Triona.

23.09.2021

FleetControl til Keolis

Triona har signert en rammeavtale med Keolis Sverige AB om å levere FleetControl som en del av Keolis nye kommunikasjonsplattform om bord på kjøretøy. De første implementasjonene gjelder Keolis forlengelse av trafikkavtale E22 med SL og nye trafikkavtaler med Västtrafik.

06.09.2021

Holmen trävaror innfører C-Load på flere anlegg

Holmen Trävaror har brukt C-Load på sitt anlegg i Linghem i flere år. Nå har deres sagbruk i Braviken og Iggesund også besluttet å ta i bruk C-Load.

30.08.2021

Transab velger TRACS Flow

I løpet av våren valgte entreprenør- og logistikkselskapet Transab, med base i Jönköpingregionen, TRACS Flow som sitt fremtidige transportadministrasjonssystem. Etter at dagens transportsystem er blitt erstattet med det mer moderne TRACS Flow er det forutsetninger for å utvikle driften videre med støtte i bruk av tilleggsfunksjonalitet i TRACS Flow.

23.08.2021

Avtale med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

Triona har vunnet en avtale som omhandler utvikling, forvaltning og vedlikehold av systemporteføljen «NVDB Geotjenester» for Statens Vegvesen

19.08.2021

Triona styrker veg- og sinus-teamet

Per Ola Roald startet i Triona i Trondheim 1. august 2021. Per Ola har tidligere jobbet i Statens vegvesen og Trondheim kommune, og kommer nå fra Geomatikk IKT. Per Ola har svært lang erfaring og stor kunnskap om NVDB (Nasjonal Vegdatabank) og vil bidra til at Triona framover vil satse enda mer på veg, NVDB og produktene knyttet til infrastruktur.

16.08.2021

Triona bygger e-tjeneste for fritidsfiske for Luke

I vår fikk Triona Oy et oppdrag for Luke Natural Resources Institute i Finland. Oppdraget er å bygge tjenesten Oma kala (Egen fisk), hvor fritidsfiskere enkelt sender inn fangstrapporter, bruker informasjon om fangsthistorikk, kjøper fiskekort osv.

12.08.2021

MaserFrakt velger TRACS Flow

MaserFrakt, et av Sveriges største selskap innen maskin- og transportformidling og med røtter i Dalarna, fortsetter sitt mangeårige samarbeid med Triona ved å velge TRACS Flow som sitt fremtidige virksomhetssystem for avtale-/ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. Planen er å ta i bruk systemet med både kontordeler og mobile systemer i kjøretøy allerede i 2021.

09.08.2021

Nytt oppdrag for Oslo kommune

Triona vant rett før sommerferien konkurransen «Kartlegging og planlegging av vedlikehold av gater og veier» for Oslo kommune v/bymiljøetaten. Oppgaven går ut på å fotografere Oslo kommunes 1365 km med veger og gater inkl. gang- og sykkelveger, registrere data i NVDB (Nasjonal VegDataBank) og utarbeide «Hovedplan veg» for Oslo kommune.

05.08.2021

Fraktkedjan AB har driftsatt TRACS Flow

Våren 2019 ble det undertegnet en rammeavtale med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS Group) om bruk av Trionas produkt TRACS Flow, en brukervennlig og moderne plattform som muliggjør digitalisering av flyten fra avtale-/ordrehåndtering til planlegging, operativ gjennomføring og oppfølging. Det andre innføringsprosjektet i ATLAS-gruppen er nå fullført for Fraktkjedan. Fom. desember 2020 er TRACS Flow Fraktkjedans sentrale ordrehåndteringssystem.

07.06.2021

Dekkesystemer for Statens Vegvesen

Triona har vunnet en avtale om å videreutvikle dekkesystemer for Statens Vegvesen. Avtalet består av to delsystemer, Pavement Management System(PMS) og ROSITA

18.05.2021

Bergkvist Siljan i insjön infører C-Load

Bergkvist Siljan konsernet har brukt C-Load siden 2019 på sine anlegg Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, og nå har sagbruket deres i Insjön også tatt i bruk C-Load.

12.04.2021

C-Load – Økt støtte for bærekraftig transport

C-Load utvikles kontinuerlig, og i de to siste versjonene 1.39 (nov.20) og 1.40 (febr.21) har arbeidet fortsatt med modernisering av plattformen samtidig som kraftige verktøy for både oppfølging og kontroll av bærekraft er introdusert.

06.04.2021

TRACS Flow i drift hos Söderhamns LBC

TRACS Flow ble satt i drift hos Söderhamns LBC 1. februar og erstattet dermed deres forrige system, Cockpit.

29.03.2021

Kundene er fornøyd med Triona

I vår siste kundeundersøkelse utført høsten 2020 fikk vi nok en gang veldig gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Nesten alle kundene er enige i påstanden "Samarbeidet med Triona fungerer bra".

15.03.2021

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert som planlagt i slutten av februar. De neste versjonene planlegges til å komme i mai og november 2021.

08.03.2021

Webinar med RoadCloud

Trionas produkttilbud innen FleetControl vokser med flere kunder og nye tjenester. Med FleetControl som IoT-plattform om bord og FleetAnalyzer i skyen skapes nye muligheter for å samle inn, formidle og analysere data fra f.eks. kollektivtrafikken. Alt for mer effektiv drift og flere og mer fornøyde kunder.

26.02.2021

Nye lokaler i Oslo

Triona Oslo flyttet inn i nyoppussede kontorlokaler ved nyttår.

24.02.2021

En attraktiv arbeidsgiver!

Vår største verdi er våre ansatte og våre kunderelasjoner. Glade og fornøyde medarbeidere bidrar til økt kundetilfredshet. For å sikre at vi er attraktive som arbeidsgiver gjennomfører vi løpende medarbeiderundersøkelser. Til å gjennomføre disse spørreundersøkelsene bruker vi et eksternt, uavhengig selskap som med evidensbaserte metoder og analyser hjelper oss med å belyse hvordan våre ansatte opplever at det er å jobbe i Triona.

29.01.2021

Triona utvider i Gøteborg

Triona har flyttet til nye og fine lokaler i World Trade Center ved Korsvegen.

11.01.2021

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

13. desember 2020 lanserte Transdev Nordens største elektriske bussflåte i Göteborg på oppdrag fra Västtrafik. I leveransen til Västtrafik har Transdev Trionas kjøretøyuavhengige FleetControl som sin sentrale IoT-plattform.

07.01.2021

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.