Om Oss

Personvernpolicy for Triona AS

Formålet med personopplysningsloven er blant annet å beskytte den enkeltes personvern. Trionas Personvernpolicy skal, i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på de lagrede personopplysningene.

Vår policy omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Triona skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernpolicyen, i henhold til fullmakten du gir oss og innenfor lovgivningen. Integritet og ærlighet er grunnpilarer i Trionas virksomhet. Du er vår viktigste ressurs og vi vil at du skal være tilfreds med den måten vi behandler personopplysninger på.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

a) Gjennom Triona IT-systemer Når du opprettes som bruker til ett av våre IT-systemer i vår lisensserver registrerer vi navn, e-postadresse, mobilnummer og selskapet du jobber i. Disse opplysningene knyttes til den kontrakten/avtalen vi har med ditt selskap. Disse dataene er nødvendig blant annet for å kunne sende deg mail for setting av passord slik at du kan registrere deg som aktiv bruker hos oss og for å autentisere din adgang til våre IT-systemer.

b) Ved bruk av Trionas nettsider Dersom du er inne på våre nettsider, registrere vi ingen opplysninger om deg.

c) Informasjon om posisjon I noen av våre IT-systemer registrerer vi din geografiske posisjon ut i fra GPS-posisjon eller annen form for geolokalisering, eksempelvis når du fører Loggbok. Informasjonen brukes bla. til å stedfeste oppsatt utstyr korrekt.

Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva brukes opplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre deg tilgang til de IT-systemer du rettmessig skal ha tilgang til, samt kunne yte deg god kundestøtte om det skulle være behov support eller bistand.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere opplysninger om deg.

Databehandlere

Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?

For å forsikre oss om at opplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangsrettighetene er tilpasset daglige brukerbehov hos oss for drift og support av aktuelle IT-systemer. Antallet ansatte med tilgang til personinformasjon er begrenset. I tillegg har vi gode interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles. Adgangen til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer og får tilgang til informasjon.

Kan du få innsyn i eller endre opplysninger som er registrert om deg?

Vi har felles interesse i at de opplysninger du har gitt oss adgang til å registrere, er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker å endre opplysninger vi har registrert om deg tar du kontakt med oss på 72 90 00 30 eller post@triona.no.

Hvordan sletter Triona opplysninger som er registrert om deg?

Når du ikke lenger skal ha tilgang til noen av våre IT-systemer vil alle dine data bli slettet. I tillegg kan du som bruker når som helst kunne be oss om å utlevere eller slette opplysninger knyttet til deg som bruker. Unntak for dette opptrer om man er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Iverksettelsesdato og revisjonsperiode for personvernerklæring

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere våre personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer. Hvis vi skulle oppdatere denne personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet samme dag endringene iverksettes.

Denne versjonen ble sist oppdatert 10.02.2017.