Virksomhet

Olje og Gass

For aktører som leverer olje og gass til private og profesjonelle kunder er logistikken fra produksjonsindustrien til bensinstasjoner og kunder av stor betydning.

Aktører innen f.eks. skogsindustrien er avhengig av kontinuerlig tilgang på diesel til maskinene i skogen. Drivstofftilførselen er også viktig for aktørene i transportmarkedet. En betydelig andel av transporten skjer i dag med bil, og også for disse er drivstofftilgangen viktig.

Tradisjonelle aktører innen olje og gass påvirkes sterkt av omstillingen som skjer mot et mer bærekraftig, fossilfritt samfunn, noe som krever en omlegging hos store kjøpere av olje og gass, som skogsindustri og transportører. Triona arbeider aktivt for å støtte omstillingen, f.eks.ved at vi i våre produkter tar fram funksjonalitet som gjør det enklere for transportkjøperne å sette bærekravskrav og operativt følge opp at transporten skjer på en bærekraftig måte. For transportselskapene handler det om det omvendte. Ved å bruke våre produkter skal de kunne vise sine kunder hvordan de steg for steg går mot en mer bærekraftig transport.

Triona forvalter idag en mobil ordreapplikasjon som er spesielt utviklet for tankbildistribusjon. Applikasjonen brukes av tankbiler som kjører oljeprodukter primært til bensinstasjoner, industri og maskiner i f.eks. skogsindustrien. Sjåføren mottar informasjon om ordren via en datamaskin i bilen, hvilken kunde er mottakeren, hvor leveransen skal finne sted og navigasjonsstøtte for dette. I tillegg kan Trionas produkt TRACS Flow tilpasses og konfigureres for å støtte transport av oljeprodukter.

Noen av våre kunder er Esso Energi i Norge, Hoyer, OKQ8 och ST1

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området olje og gass.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området olje og gass, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail