Om Triona

Selskapskultur

Trionas selskapskultur er basert på et helhetssyn med mennesket i sentrum. Vi prioriterer våre oppdrag, kunder og ansatte og vårt mål er å skape langsiktige verdier og forbindelser.

Vi skal være kjent som et selskap som er god på samarbeid, og med medarbeidere som arbeider på en engasjert og åpen måte ut ifra et helhetssyn.

Vi lever opp til vår forretningside

“ ...å lage effektive løsninger som hjelper våre kunder til å nå sine mål “

ved å samarbeide nært med våre kunder for å forstå dem og kunne oppfylle deres ønsker. Utgangspunktet i våre oppdrag skal finnes i våre kunders målsetninger.

Medarbeidere

Det er våre medarbeidere som utgjør Trionas kultur og derfor er det viktig at alle våre medarbeidere trives på jobb, samt har et balansert og godt liv. Videreutdanning og kompetanseutvikling er oppgaver vi prioriterer høyt. Hver medarbeider har en individuell utviklingsplan som omfatter kurs, sertifiseringer etc. og vi arrangerer løpende kompetanseutviklingsaktiviteter som f.eks. kompetanseluncher og faglig forum.

Samarbeid

Selskapskulturen gjennomsyrer også Trionas interne styring - vi prøver alltid å få til samarbeid. Vi har en modell som oppmuntrer til samarbeid både internt og eksternt. For å unngå suboptimaliseringer og intern konkurranse unngår vi f.eks. internfaktureringer. Denne samarbeidsmodellen fører etter vår mening til høy effektivitet og god trivsel blant våre ansatte. Våre ansatte skal ha det bra, og kunne leve et godt liv.

Kontinuerlig utvikling

Vi jobber hele tiden med å bli bedre. Eksempler på dette er at vi kontinuerlig utvikler arbeidsstøtte, prosesser etc. som vi bruker i vårt daglige arbeid. Et annet eksempel er vårt arbeid med å finne kostnadseffektive løsninger, f.eks. angående møter, reiser og telefoni. En høy kostnadseffektivitet gjør oss mindre sårbare og sikrer at vi langsiktig kan være en fortsatt stabil leverandør til våre kunder.