Om Triona

Finansiell informasjon

Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.

Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.

Flerårsoversikt

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning(MSEK)) 148,3 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4 137,0 116,7
Resultat (MSEK) 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1 14,9 13,2
Balanse (MSEK) 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0 80,6 64,5
Antall årsansatte 123 117 118 121 131 129 118 105
Soliditet (%) 72 75 71 73 73 71 64 69
Fortjeneste pr. aksje, SEK 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30 2,04 1,79

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 11,8 MSEK i 2017

Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/