Om Triona

Finansiell informasjon

Triona har alltid gått med fortjeneste, og har derfor klart å bygge en god finansiell situasjon.

Vi mener å ha en god overlevingsevne på lengre sikt, en vurdering som styrkes av at vi har høyeste kredittverdighet i Dun & Bradstreets krediteringssystem, en AAA. Denne kredittverdigheten har vi hatt siden 2002.

Flerårsoversikt

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning(MSEK)) 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4 137,0 116,7 88,8
Resultat (MSEK) 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1 14,9 13,2 9,5
Balanse (MSEK) 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0 80,6 64,5 55,5
Antall årsansatte 117 118 121 131 129 118 105 87
Soliditet (%) 74,6 71 73 73 71 64 69 68
Fortjeneste pr. aksje, SEK 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30 2,04 1,79 1,32

 

Ytterligere informasjon om finansiell situasjon inklusive styresammensetning og aksjeeiere finnes på www.triona.se/om_triona/finansiell_info/.