Om Triona

Bærekraftig

Trionas rolle i samfunnet er å skape effektive, baerekraftige og sikkre flyt av data, gods og mennesker.

Vi er overbevist om at ansvar og bevissthet rundt miljøspørsmål meget vel kan kombineres med et framgangsrikt selskap. For oss er hensynet til miljø og vår omverden en selvfølge og en viktig del av vår selskapskultur.

Vårt engasjement er delt i to store hovedområder:

  • Våre produkter og tjenester
  • Vårt selskaps påvirkning på miljøet

Gjennom Trionas produkter og tjenester jobber vi med å tilby våre kunder løsninger som minimerer klima- og miljøpåvirkningen. Sammen med våre kunder vil vi utvikle framtidens klimasmarte løsninger innenfor transport og logistikk, og dermed være en aktiv bidragsyter inn mot et bærekraftig samfunn.

Miljøpåvirkning

I vår virksomhet streber vi etter å minske vår påvirkning på miljøet. Dette gjør vi blant annet ved å prioritere kollektivtrafikk på alle tjenestereiser, og eksempelvis er Arlanda Express og Flytoget prioriterte leverandører. Når det passer bruker vi telefon, videokonferense og nettmøter i steden for å reise. Vi streber etter å minske energiforbruket på våre kontor, og ser over våre innkjøp og vår opptreden. Vi kjøper inn Fair Trade merkede produkter om det finnes som alternativ. Vi vil også ta ansvar for hva vi etterlater oss, og prøver derfor å finne nye brukere for saker vi ikke trenger selv lenger, og vi kildesorterer vårt avfall.

Styrende dokumenter

Vår miljøpolicy angir retningslinjer for vårt miljøarbeid, og miljøspørsmålene er med i vårt ledelsessystem som følger ISO 9001:2008 og ISO 14001. Mer informasjon om vår miljøpolicy og vårt ledelsessystem gir vi kunder og andre intresserte ved behov.

Rune hjelper deg

For mer informasjon om vår miljøpolicy og vårt ledelsessystem, spør Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Send Mail