Om Oss

Styret

Triona konsernets styre består av følgende personer:

Lars Harrysson, styreleder
Født: 1952
Aksjer: 11 010
Ordinær ansettelse: Egen konsulent
Andre oppgaver: Actea Consulting AB

Lennart L. Hane, styremedlem
Født: 1955
Aksjer: 20 080 (gjennom selskaper) 
Ordinær ansettelse: Daglig leder i Fronos AB
Andre oppgaver: Moment AB, Bonanza Education Aktiebolag, Contribute to Evolution IT Consulting AB, Fronos AB

Håkan Blomdahl, styremedlem
Født: 1968
Aksjer: 594 817 (gjennom selskaper)
Ordinær ansettelse: Daglig leder i Triega AB
Andre oppgaver: SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB, Mertiva AB, Arbona AB, Norvida AB, Katinla AB samt Merboma AB

Victoria Carlbaum, styremedlem
Født: 1960
Aksjer: 365 782 (med fam. og selskaper)
Ordinær ansettelse: Lederskapskonsultent og daglig leder i Hallberg & Carlbaum AB
Andre oppgaver: Hallberg & Carlbaum AB