Om Oss

Styret

Triona konsernets styre består av følgende personer:

Lars Harrysson, styreleder
Født: 1952
Aksjer: 1 010
Ordinær ansettelse: Egen konsulent
Andre oppgaver: Actea Consulting AB

Lennart L. Hane, styremedlem
Født: 1955
Aksjer: 20 080 (gjennom selskaper) 
Ordinær ansettelse: Daglig leder i Fronos AB
Andre oppgaver: Moment AB, Bonanza Education Aktiebolag, Contribute to Evolution IT Consulting AB, Fronos AB

Karin Burgaz, styremedlem
Født: 1973
Aksjer: 10 280 (gjennom selskaper)
Ordinarie sysselsättning: Leder- og organisasjonskonsulent i egen bedrift
Andre oppgaver: Carnegie Fonder AB, Swemas AB, Loxodonta AB, Luwasa AB, Carlborgsons Stiftelse

Jan Karlander, styremedlem
Født: 1969
Aksjer: 431 522 (gjennom selskaper)
Ordinær ansettelse: Egen investeringsvirksomhet
Andre oppgaver: Extrico Holding AB, Extrico AB, Staget Fastigheter AB

Pär Olsson, styremedlem
Født: 1959
Aksjer: 5 240
Ordinær ansettelse: SVP Skanska Sverige AB