Om Oss

Finansiell informasjon

Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.

Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.

Flerårsoversikt

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning(MSEK)) 6,5 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2
Result EBIT (MSEK) 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1
Balanse (MSEK) 91,8 92,1 88,4 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7
Antall årsansatte 151 143 131 123 117 118 121 131
Soliditet (%) 60 67 67 72 75 71 73 73
Fortjeneste pr. aksje, SEK 0,93 1,76 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 16,3 MSEK i 2020

Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/