Om Oss

Finansiell informasjon

Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.

Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.

Flerårsoversikt

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning(MSEK)) 181,0 162,6 148,3 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4
Result EBIT (MSEK) 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1
Balanse (MSEK) 92,1 88,4 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0
Antall årsansatte 143 131 123 117 118 121 131 129
Soliditet (%) 67 67 72 75 71 73 73 71
Fortjeneste pr. aksje, SEK 1,76 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 8,3 MSEK i 2019

Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/