Jobbe her

Å jobbe i Triona

Vi tror at personlig utvikling og faglig utvikling hører i sammen. Faglig uvikling gjør at man vokser på det personlige planet, mens en personlig utvikling gjør at man presterer bedre på jobben.

Du må ha ”et godt liv” privat for å fungere optimalt på jobben

Helhetssynet er viktig for oss som arbeidsgiver, og derfor legger vi stor vekt på å støtte deg i din utvikling i og utenfor arbeidet.

Kompetanseutvikling

Det at alle trives og utvikles i sitt arbeide er med på å skape forutsetningene for at Triona som selskap skal forsette med en positiv utvikling. Da vi bygger vår virksomhet på å levere tjenester er videreutdanning og andre kompetansehevende tiltak viktig for våre medarbeidere. Vi avsetter derfor både tid og penger for målrettet kompetanseutvikling for alle medarbeiderne på en planlagt måte.

Våre kunder forventer at vi holder oss kontinuerlig oppdatert med den teknologiske utviklingen, og derfor investerer vi tungt i opplæring i de ulike teknologiene som er innenfor vårt virksomhetsområde.

Kompetanseutveksling

I tillegg til kompetanseutvikling jobber vi aktivt for å utveksle erfaringer i ulike former for å videreutvikles. Dette gjøres blant annet gjennom periodiske lunsjmøter og faglige forum hvor vi tar opp ulike temaer fra prosjekter og fagområder. Dette gjør at selskapet har gode forutsetninger for å kunne benytte den kunnskapen som selskapet innehar.