Case

Smarte tjenester fra Triona forenkler transportkjøpernes hverdag hos Setra Group

Setra Group er et av Sveriges største treindustriselskaper. Med store leveransevolumer stilles det også store krav til effektive prosesser for innkjøp, bestilling og oppfølging av transportene. Med Trionas smarte tjeneste C-Load har Setra Group kunnet forenkle transportkjøpernes hverdag og samtidig fått bedre muligheter for kvalitetsutvikling.

Setrakonsernet har åtte sagbruk og to foredlingsenheter, fra Mälardalen til Kalix i nord. Ved Setras anlegg blir skogens råmateriale forandret og raffinert til klimavennlige produkter for bygging. Setra Group selger også bioprodukter til kunder i papir- og masseindustrien samt til energiproduksjon. Produktene transporteres fra anleggene med lastebil og båt både mellom Setras anlegg og kunder i et globalt marked. Og som et av landets største treindustriselskaper transporterer Setra Group daglig store mender varer. Tidligere ble mange av transportkjøpernes prosesser for innkjøp, bestilling og kvalitetsoppfølging håndtert manuelt, noe som skapte stor arbeidsbelastning. For å forbedre sine interne prosesser valgte Setra Group å samarbeide med Triona og implementere C-Load, en smart tjeneste som forenkler innkjøp og bestilling av transport på veg, jernbane og sjø.

"Takket være C-Load ser vi en klar tidsbesparelse gjennom hele bestillingsprosessen. Vi kan nå følge pågående leveranser på en smidig måte og få verdifull statistikk om transportørens volumfordeling, destinasjoner og priser." Maria Jansson, logistikkansvarlig Setra

Færre manuelle prosesser

Ved å flytte transportbookingen for internasjonal trafikk på veg til C-Loads digitale arena har Triona hjulpet Setra Group med å frigjøre mye tid hos transportkjøperne. I stedet for aktivt å søke leverandører med ledig kapasitet sendes forespørselen nå i tur og orden, i henhold til rangeringslistene opprettet under den siste anskaffelsen, til transportørene. I dag utføres en stor andel av Setra Groups transportbestillinger digitalt gjennom C-Load.  

"Siden vi startet å jobbe med C-Load har vi jobbet tett med Triona. Deres support er alltid lett tilgjengelig og løsningsfokusert. Vi opplever at Triona prioriterer en stadig utvikling der våre idéer og forbedringsforslag hensyntas på en engasjert måte." Sandra Abrahamsson, Logistikk Setra

Overgangen til C-Load har gitt Setra Group en større leverandørbase, gjort det lettere å sammenligne tilbud og skapt et bedre grunnlag for kvalitetsarbeid sammen med transportørene. I C-Load er den målte kvaliteten fullt tilgjengelig for begge parter, noe som skaper enighet om levert kvalitet og utgangspunkter for i fellessakp å øke kvaliteten over tid.

 

logo-setra.png

Kunde: Setra Group

Produkt: C-Load

Løsning: En smart tjeneste som forenkler transportkjøpernes anskaffelser og ordrer for transport på veg, jernbane og sjø.

Nøkkelord: #Logistikk, #Holdbare transporter, #Informasjonsutveksling