Case

Fleksibelt for både kunde og sjåfør

Transdev er en av Sveriges største tilbydere av offentlig transport og en stor kunde av Triona. I 2022 vil Transdev ha over 1200 operative kjøretøy i Sverige med Trionas produkt FleetControl som kjernen i IoT-plattformen FOL (Fordon OnLine).

FleetControl er navet i hjulet

I en anskaffelse fra Trafikförvaltningen Stockholm (SL) ble for første gang en stor del av IT-ansvaret om bord i kjøretøyene delegert til operatøren av trafikken. Transdev vant anskaffelsen og har siden juni 2019 kjørt trafikk med rundt 125 kjøretøy. Trionas FleetControl er kjernen i IoT-plattformen som finnes i Transdevs kjøretøy med en kjøretøycomputer og en førerskjerm. I den totale systemløsningen er FleetControl navet i hjulet og leverer korrekt posisjonsdata én gang i sekundet, i prinsippet uten avbrudd.

Intercom er et eksempel på fleksibilitet

Via FleetControl kan andre leverandørers systemer dra nytte av funksjonaliteten og fleksibiliteten som Trionas løsning tilbyr. Transdevs sjåfører kan for eksempel styre intercomen fra førerens skjerm. Dette er mulig ved at Triona har utviklet en intercomapp for førerskjermen som sender kommandoer til intercomen via kjøretøyets computer. Andre leverandørers maskin- og programvare kan også kommunisere med hverandre via FleetControl og få tilgang til internett. Dette gir en kostnadseffektiv systemløsning og garanterer bruk av verdiskapende applikasjoner da data kan deles mellom ulike aktører.

Tredjepartsutvikling som bidrar

Førerskjermen er sjåførens verktøy og målet er at sjåføren skal kunne få tilgang til all funksjonalitet via den. Et steg på veien er FleetControls skjermprogramvare som gjør at tredjepartsutviklede apper kan brukes, noe som gjør at kunden ikke er bundet til en enkelt leverandør. Dette har resultert i at funksjonalitet som Triona ikke leverer fortsatt er tilgjengelig i førerskjermen. For eksempel linjeføring, skiltkontroll og tidligere nevnte intercom.

transdev_inart1.jpg

Implementeringsrammeverk for andre aktører

For å effektivisere administrasjonen ved innføring av andre leverandørers apper, har FleetControl et implementeringsrammeverk kalt Application and Integration Framework. Dette er et rammeverk og et sett med regler som bidrar til en effektiv og smertefri implementering av en ny funksjonalitet i førerskjermen.

FleetAnalyzer overvåker og forenkler administrasjonen

I FleetControl inngår også FleetAnalyzer, et nettbasert system med responsiv design som fungerer i mobiltelefoner. Det er funksjonalitet for overvåking av maskin- og programvare og hvor man kan se hvor kjøretøyene befinner seg, håndtere meldinger og alarmer og forenkle administrasjonen ved installasjon av ny maskin- og programvare.

transdev-casefrontlogo.png

Kunde: Transdev

Bransje: Kollektivtrafikk

Problemstilling: I et kjøretøy trengs flere ulike systemer og i kollektivtransport kan det f.eks. være systemer som håndterer alkolås, passasjertellere, posisjonering, skiltkontroll og intercom. Ulike systemer har krevd ulik maskinvare og dessuten har datautvekslingen med disse systemene foregått på flere ulike måter.

Løsning: : FleetControl er kjernen i IoT-plattformen som finnes i kjøretøy med kjøretøycomputer og førerskjerm. Programvaren på skjermen lar tredjepartsapper brukes. Andre leverandørers maskinvare og programvare kommuniserer med hverandre via FleetControl og får tilgang til internett. Dette gir en kostnadseffektiv systemløsning.

Nøkkelord: #ecodriving, #fleetmanagement, #IoT, #ITxPT, #telematikk, #transportløsning