Om Triona

Historikk

Opprinnelsen for Triona er Pythagoras AB, som ble etablert i starten av 1991. Deretter har selskapet utviklet seg gjennom rekruttering og kjøp av selskaper. Utviklingen er hele tiden gjort gjennom å ha fokus på fornøyde kunder og god lønnsomhet.

Gjennom fusjonen med Daltek i 2001 ble antall ansatte fordoblet, og nye kunder og kundesegmenter ble tilført selskapet. I 2003 etablerte vi oss i Stockholm og har der av egen kraft utviklet et kontor som nå har over 20 ansatte. I 2008 ble Triona hovedeier i Fleetech og våren 2009 flyttet vi inn i felles lokaler både i Stockholm og Falun, med mål om å nå de synergiene vi så mellom selskapene

I januar 2005 signerte Berget Systemdesign AB og Triona AB avtale om å gå sammen. Berget hadde fokus på skoglige IT-løsninger og fellesskapet ga en base for å tilby løsninger innen logistikk- og transportområdet, et forretningsområde hvor vi så et stort utviklingspotensiale.

Vår satsing på det skoglige segmentet ble forsterket i 2008 da vi også tok over Klar IT. Norge har lenge vært et viktig marked for Triona, og i 2006 etablerte vi et deleid datterselskap i Oslo sammen med VegInformatikk AS. I 2009 tok Triona over VegInformatikk og har etter det ca. 30% av omsetningen i Norge. Dette ga oss en bra plattform for å utvikles videre i Norden.

I starten av 2011 ble logistikk- og transportområdet ytterligere forsterket ved at Triona tok over IBS sin transportvirksomhet samt produktet CockPit. I slutten av 2011 kjøpte vi NTier Solutions AB.

Videre så overtok Triona, i juni samme år, utviklings- og testavdelingen fra LiveArena. Dette gjør blant annet at Triona forsterker sitt tilbud innen skyplattformen Azure.

Viktige hendelser i selskapet

 • 1991 - Pythagoras startes
 • 1998 - Triona AB startes
 • 1998 - VegInformatikk AS startes
 • 2001 - Går sammen med Daltek Systems
 • 2003 - Etablering i Stockholm
 • 2005 - Går sammen med Berget Systemdesign
 • 2006 - Etablering av datterselskap i Oslo
 • 2008 - Går sammen med Klar IT
 • 2008 - Blir hovedeier i Fleetech AB
 • 2009 - Går sammen med VegInformatikk AS
 • 2011 - Overtar IBS transportvirksomhet og kjøper NTier Solutions AB
 • 2017 - Etablering av datterselskap i Helsingfors, samt overtagelse av utviklingsavdelingen i LiveArena
 • 2018 - Triona kjøper Safe Control Infra AS